شركت ارتباطات زير ساخت: شبكه اينترنت كشور مشكلي ندارد
Date:1390/10/16 Visitor: 1336

شركت ارتباطات زيرساخت در پي اختلال يك هفته اخير شبكه اينترنت كشور اعلام كرد :هم اكنون ظرفيت پهناي باند زيرساخت ارتباطي كشور به طور كامل برقرار و اينترنت بدون مشكل درحال كار است. به گزارش مهر، اختلال در دسترسي به شبكه اينترنت در بيشتر مناطق كشور و به ويژه تهران از بعدازظهر يكشنبه هفته گذشته آغاز شد و شواهد نشان مي دهد كه اين مشكل ادامه دارد.حسن كريمي مديركل مهندسي عمليات شبكه ديتا شركت ارتباطات زيرساخت در اين باره تاكيد كرده كه هم اكنون شاخص هاي كيفيت خدمات در وضع مناسبي است و بدون هيچ مشكلي تمام ظرفيت 291 لينك STM1 اينترنت در كشور در حال كار است.وي همچنين اعلام كرد كه شركت ارتباطات زيرساخت برنامه افزايش 180 درصدي ظرفيت اينترنت بين الملل را امسال در دست اجرا دارد كه براساس برنامه زمان بندي درحال اجراست.