سرعت اينترنت نروژ به ??? گيگابايت در ثانيه، مى رسد
Date:1390/12/18 Visitor: 670

نروژ قصد دارد با برقرارى ارتباط ??? گيگابايت در ثانيه، به «پرسرعت ترين اينترنت جهان» دست يابد.به گزارش ايتنا ، اين سرعت از مجموع پهناى باند تايلند هم بيشتر است.كاربران با چنين سرعتى قادر خواهند بود ???? آهنگ را در يك ثانيه دانلود كنند.يك مقام مسئول اظهار داشت نروژى ها با اين كار اينترنت سوئد را پشت سر مى گذارند.گفته مى شود سوئد سريع ترين خدمات اينترنتى جهان را به مردم خود ارائه مى دهد.با اين حال به نظر مى رسد رسيدن به چنين سرعت ديوانه كننده اى، بيشتر حالت تئوريك دارد چرا كه بنا به گفته مقامات ذيربط زيرساخت هاى نروژ قادر نيست از سرعت ??? گيگابايت در ثانيه پشتيبانى كند.