وزير ارتباطات: به دنبال محدويت سواستفاده از اينترنت هستيم
Date:1390/12/28 Visitor: 935
با نهضتي كه ايران در نحوه اداره اينترنت آغاز كرده اميدواريم بتوانيم با كمك مجامع آزاد سوءاستفاده از اينترنت را محدود كنيم.

هموطن آنلاين _ با نهضتي كه ايران در نحوه اداره اينترنت آغاز كرده اميدواريم بتوانيم با كمك مجامع آزاد سوءاستفاده از اينترنت را محدود كنيم.
وزير ارتباطات با بيان مطلب فوق در ديدار با وزير ارتباطات كشور عراق گفت: ايران در دهه‌هاي اخير پيشرفت‌هاي زيادي در عرصه ارتباطات و فناوري اطلاعات و دولت الكترونيك داشته كه اين تجربيات را به ملت بزرگ عراق تقديم مي‌كنيم و اعلام مي‌كنيم كه آماده بازسازي عراق اسلامي هستيم.
تقي‌پور همچنين با اشاره به موضوع اينترنت گفت: امروز متاسفانه كشورهاي غربي و در رأس آنها آمريكا از اينترنت براي جاسوسي و فساد في‌الارض استفاده مي‌كنند كه ايران با نهضتي كه در نحوه اداره اينترنت آغاز كرده است، قطعا با كمك مجامع آزاد اين سوء استفاده‌ها از اينترنت را محدود خواهد كرد.
وي تاكيد كرد: اينترنت بايد در خدمت پيشرفت تمام كشورها قرار بگيرد و نه براي سوءاستفاده اقتصادي و تخريب كشورها.