هنگام كار با كامپيو‌تر از صندلي ارگونوميك استفاده كنيد
Date:1391/3/26 Visitor: 778
وجود شرايط نامناسب در محيط كاري و عدم توجه به موارد ارگونوميك و بهداشتي، هنگام كار با كامپيو‌تر، موجب بروز بيماري‌ها و ناهنجاري‌هاي اسكلتي وعضلاني زيادي در كاربر مي‌شود.

ايلنا: هنگام كار با كامپيو‌تر استفاده از صندلي‌هاي ارگونوميك قابل تنظيم سبب كاهش عوارض در كاربران كامپيو‌تر مي‌شود.

به گزارش ايلنا، كار‌شناس بهداشت حرفه‌اي مركز بهداشت بويراحمد گفت: ارتفاع صندلي مورد استفاده بايد 41 تا 52 سانتي متر بوده و سطح نشيمنگاه آن طول و عرضي برابر 40سانتي متر داشته باشد كه در افراد چاق صندلي‌هاي پهن‌تر توصيه مي‌شود.

سيد نورالدين حسيني اظهار كرد: لازم است ضخامت تشك صندلي چهار تا پنج سانتي متر بوده و رويه آن از جنسي باشد كه اصطلاحا بتواند تنفس كند و لبه جلو صندلي گرد و لبه بيروني آن نرم باشد.

وي با بيان اينكه زاويه پشتي با تشك صندلي حداقل 95 تا 110 درجه تنظيم شود، ابراز كرد: عرض پشتي 32 تا 36 سانتي متر و ارتفاع پشتي صندلي 50 تا 85 سانتي متر توصيه مي‌شود.

وي اضافه كرد: در قسمت قرار گرفتن گودي كمر يعني ارتفاع 15 تا 20 سانتي متر از پايين، داراي يك قوس محدب و در قسمت پشت يك قوس مقعر باشد.

اين كار‌شناس بهداشت حرفه‌اي مركز بهداشت بويراحمد گفت: صندلي مورد استفاده در كار با رايانه بهتر است دسته دار بوده و دسته آن با ارتفاع ميز كار مطابقت داشته باشد.

حسيني تصريح كرد: وجود شرايط نامناسب در محيط كاري و عدم توجه به موارد ارگونوميك و بهداشتي، هنگام كار با كامپيو‌تر، موجب بروز بيماري‌ها و ناهنجاري‌هاي اسكلتي وعضلاني زيادي در كاربر مي‌شود.

پايان پيام