شكايت نوكيا از گوگل
Date:1391/4/18 Visitor: 1163

- موبنا- شركت نوكيا مدعي شده كه اين گوگل و ايسوس به امتياز اين شركت در ساخت تبلت خود تجاوز كرده‌اند.

نوكيا رسما اعلام كرده شركت گوگل و ايسوس بدون اجازه به امتيازات نوكيا در ساخت تبلت Nexus 7 تجاوز كرده است.

نوكيا مدعي شده اين شركت‌ها به استاندارد IEEE 802.11 Wi-Fi تجاوز كرده‌اند.

بر اساس گزارش نوكيا، نام 40 توليدكننده در ليست استفاده از استاندارد IEEE 802.11 Wi-Fi اعلام شده كه نام گوگل و ايسوس در اين ليست وجود ندارند.

گفتني است نوكيا از ايسوس و گوگل هنوز شكايتي به دادگاه ارايه نكرده و فعلا قصد راه انداختن دعوي حقوقي با هيچكدام از شركت ها را ندارد بلكه آنها را به صلح دعوت كرده تا براي به دست آوردن چنين امتيازي قرارداد امضا كنند.

بر اين اساس نوكيا اعلام كرده، ما هم اكنون منتظر جواب گوگل و ايسوس هستيم و در شرايطي كه پاسخ ندهند لازم است در دادگاه حاضر شوند.