تهيه نرم افزار محاسبه خمس
Date:1391/4/18 Visitor: 2419
مدير كل امور رسانه هاي معاونت تبليغ و آموزشهاي كاربردي حوزه علميه با تأكيد بر اينكه توليد و ارائه نرم ا فزارهاي ديني ويژه مبلغان در دستور كار است از تهيه نرم افزار محاسبه گر خمس خبر داد.

حجت الاسلام جواداسماعيلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران افزود: اداره نرم افزارهاي ديني يكي از ادارات زير مجموعه معاونت تبليغ و آموزشهاي كاربردي حوزه علميه است.

وي ادامه داد: نرم افزار محاسبه گر خمس كه در حال بارگذاري اطلاعات است حاوي فتواهاي مراجع تقليد با محوريت احكام خمس است.

وي با اشاره به هدف تهيه اين نرم افزار افزود: نرم افزار محاسبه گر خمس با هدف جمع آوري و ارائه اطلاعات مورد نياز مبلغان در خصوص خمس تهيه و در سال جاري به مخاطبان ارائه مي شود.

حجت الاسلام اسماعيلي با بيان اين مطلب كه نرم افزار مجله مبلغان يكي ديگر از نرم افزارهاي توليدي اين مجموعه است، ادامه داد: اين نرم افزار حاوي 150 شماره از مجله مبلغان به صورت ساده و قابل دسترس تهيه شده كه بيش از هزار مقاله علمي، ديني و پژوهش را در اختيار مبلغان قرار مي دهد./ل