فروش اكانت هاي اينترنت ماهواره اي ممنوع
Date:1391/4/18 Visitor: 1749
در اجراي گشت هاي سايبري و رصد فضاي مجازي در جهت كاهش جرايم سايتي كه اقدام به فروش اكانت هاي اينترنت ماهواره اي مي كرد شناسايي و متهم آن دستگير شد.

به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران سيد كمال هاديانفر رئيس پليس فتا در خصوص دستگيري فروشنده اكانت هاي اينترنت ماهواره اي افزود: طي بررسي هاي فني و استعلاعات صورت گرفته متهم شناسايي و دستگير شد طي بازبيني از سيستم توقيف شده متهم تعداد زيادي كليپ مبتذل و مستهجن دانلود شده نيز مشاهده گرديد متهم پس از رويت ادله كافي به جرم خود اعتراف كرد.

وي در ادامه بيان كرد: فروش، انتشار با در دسترس قرار دادن غير مجاز گذر واژه ها و داده هايي كه امكان دسترسي غير مجاز گذر واژه ها و داده هايي كه امكان دسترسي غير مجاز به داده ها با سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي و يا عمومي را فراهم مي كند و در فضاي مجازي جرم تلقي شده و با عاملين آن برخورد قانوني خواهد شد./ل