فيلترينگ اينترنت در هند
Date:1393/11/15 Visitor: 882
دولت هند به دليل نامناسب بودن محتواي برخي از پايگاه هاي اينترنتي دستور فيلتر شدن اين پايگاه را صادر كرد.

به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، دولت هند از شركت هاي ارائه كننده اينترنت در اين كشور خواست نظارت بيشتري بر اينترنت داشته باشند.
دهلي نو خواستار فيلتر شدن نزديك به 30 پايگاه هاي اينترنتي شده است كه برخي از اين پايگاه هاي اينترنتي نزديك به 8 ميليون كاربر دارند و از محبوبيت زيادي ميان هندي ها برخوردارند.
دولت هندي دليل فيلتر شدن اين پايگاه هاي اينترنتي را همراهي نكردن اين پايگاه ها با سياست ها و قوانين اين كشور دانست.
پس از درخواست دولت هند، شماري از شركت هاي ارائه كننده اينترنت اقدام به فليتر اين پايگاه هاي اينترنتي كردند.
طرفداران پايگاه پر طرفدار "github"اعلام كردند اين پايگاه فليتر شده است و كاربران نمي توانند به آن دسترسي داشته باشند. اين پايگاه اينرنتي 8 ميليون كاربر بردارد.