ركود در بازار شب عيد كامپيوتر و موبايل
Date:1393/12/23 Visitor: 1027
رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران سه عامل «اولويت‌بندي نيازها در بازار شب عيد»، «كمبود نقدينگي در اختيار مردم» و «نامشخص بودن شرايط سياسي» را دليل ركود بازار IT اعلام كرد.

هموطن آنلاين_به نقل از فارس ,سيد مهدي ميرمهدي درباره وضعيت بازار شب عيد IT اظهار داشت: بازار شب عيد سال گذشته تعريف چنداني نداشت امسال نيز بازار بسيار نامناسب و درگير ركود است.

رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران سه عامل «اولويت ‌بندي نيازها در بازار شب عيد»، « كمبود نقدينگي در اختيار مردم» و «نامشخص بودن شرايط سياسي» را دليل ركود بازار IT اعلام كرد و اظهار داشت: در اين شرايط در مجموع فروش كالاهاي سرمايه‌ اي مانند PC و تبلت از دستگاه ‌هاي پر مصرف مثل مادربردها، دستگاه ‌هاي كپي و پرينتر بهتر است.

وي اعلام كرد: همچنين صنوف و روساي ديگر اتحاديه نيز اعلام مي‌كنند كه بازار آنها نيز تعريف چنداني ندارد. براي مثال در ارتباطي كه با اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي داريم آنها نيز وضعيت بازار موبايل را بي رونق اعلام مي‌كنند.

وي ماليات را از ديگر مشكلات فعلي اهالي صنف IT عنوان كرد و گفت: مجلس امسال مصوب كرده كه واحدهاي صنفي در سال 94 كه اظهار نامه مالياتي 93 را ارائه مي‌دهند 22 درصد پرداختي روي ماليات سال قبل را اضافه كنند.

سال پيش نيز توافقي انجام شده كه ماليات‌ها درصدي اضافه شود و اظهارنامه‌ها به قطعيت برسد، اكنون توافقي كه در سال 93 براي ماليات 92 شده بود از حالت اعتبار خارج مي شود و مثلا ماليات 20 ميليوني يك واحد صنفي به ميزان 40 تا 50 ميليون افزايش مي‌يايد و پايه مالياتي براي سال 93 قرار مي‌گيرد كه با توجه بازار نامساعد سال 92 و 93 اصلا منصفانه نيست.