افشاي افزودن تبليغات ناخواسته به گوگل از سوي كاربران
Date:1394/4/13 Visitor: 5901

بر اساس يك بررسي كه به طور مشترك توسط گوگل و دانشگاه كاليفرنيا انجام شده پنج درصد از افرادي كه به سايت‌ها و خدمات وابسته به گوگل سر مي‌زنند حداقل يك ابزار افزودن تبليغات ناخواسته بر روي آنها نصب مي‌كنند.

اين كار مي‌تواند زمينه را براي افزوده شدن بدافزار و ديگر كدهاي مخرب به سايت‌ها و سرويس‌هاي ياد شده فراهم آورد. البته هدف اصلي از اين كار نمايش آگهي‌هاي ناخواسته بر روي سرويس‌هاي محبوبي مانند جستجوگر گوگل است.

بررسي صدميليون صفحه از سايت هاي وابسته به گوگل از طريق مرورگرهاي فايرفاكس، كروم و IE نشان داده كه يك سوم موارد تزريق كدها و محتواي ناخواسته را بدافزارها تشكيل مي دهند.

در برخي موارد تلاش مي‌شود از اين طريق كاربران به بارگذاري نرم‌افزارهاي خاصي ترغيب شوند و 20 درصد از كاربراني كه با تزريق اين نوع كدهاي مخرب مواجه بوده اند دچار چنين مشكلي شده اند.

در برخي موارد اين سوءاستفاده از طريق پلاگين ها و افزونه هاي مختلف صورت مي گيرد و گوگل به همين علت استفاده از 192 افزونه كروم را ناممكن كرده است.