شبكه‌هاي نسل پنجم ظرفيت شبكه‌هاي موبايل را هزار برابر مي‌كنند
Date:1394/10/18 Visitor: 1661

پياده‌سازي نسل پنجم ارتباطات سيار منجر به هزار برابر شدن ظرفيت كل شبكه سلولي، ايجاد ظرفيت براي حداقل يكصد ميليارد دستگاه براي اتصال به اينترنت و ايجاد بستر لازم براي ارتباط ماشين به ماشين و تامين نرخ بيت 10 گيگ بر ثانيه براي هر كاربر مي‌شود.

اين شبكه‌ها قادر به تامين بستر مخابراتي با تاخيري بسيار اندك در حد يك تا 10 ميلي ثانيه براي ارتباطات بين افراد، فرد و ماشين و بين ماشين‌ها هستند.

در شبكه سلولي نسل پنجم، با كمك فناوري‌هاي جديد دسترسي چندگانه از جمله اختصاص چندين فركانس حامل به كاربرهاي پرمصرف، Massive MVNO و همچنين با استفاده از فناوري‌هاي نظير LTE، WiFI و راديو نرم‌افزار مي‌توان ظرفيت كل شبكه را به طرز چشمگيري افزايش داد.

بر همين اساس، پيش‌بيني مي‌شود تقاضا براي شبكه‌هاي ديتا در سال 2020 به حدود هزار برابر مقدار آن در سال 2010 برسد.

پيش‌بيني‌هاي شركت سيسكو نشان مي‌دهد كه ترافيك ديتا در سطح جهان در سال 2018 از مرز 15 اگزابايت در ماه فراتر خواهد رفت و بسياري از بازيگران صنعت مخابرات مانند نوكيا از هم‌اكنون خود را براي انتقال يك گيگابايت ديتا به ازاي هر كاربر در هر روز در پنج سال آينده آماده مي‌كنند.

از همين رو با افزايش تعداد كاربران متصل به شبكه هاي سيار در سال‌هاي آينده و مفاهيمي نظير اينترنت اشيا و ارتباطات ماشين به ماشين، تعداد اشياي متصل به شبكه‌هاي ارتباطي بي‌سيم در دهه آينده افزايش چشمگير خواهد يافت و از مهمترين عوامل محرك براي مهاجرت به سمت فناوري‌هاي نسل پنجم تلفن همراه به شمار مي‌رود.