اولين وب سرويس خبري آخرين اخبار ايران راه اندازي شد
Date:1389/9/16 Visitor: 1325
به همت برنامه نويسان شرکت دنياي پردازش ايمن اولين Web Service فارسي اخبار ايران راه اندازي شد.

به همت برنامه نويسان شرکت دنياي پردازش ايمن طراحي و تحليل يک وب سرويس جهت اخبار خبرگزاري ها و روزنامه هاي ايران طراحي و تحليل شد.


اين سرويس که امکان دسترسي آخرين اخبار و متن کامل به همراه عکس و لينک آن را براي شما فراهم مي سازد بر پايه XML طراحي شده و جهت استفاده علاقه مندان ارائه مي گردد.


بانک اطلاعات اين اخبار بيش از پنج ميليون خبر را داراست و روزانه حدود پنج هزار خبر به آن اضافه مي گردد