تصوير/ ابتكار گوگل بعد از ماه گرفتگي
Date:1390/3/28 Visitor: 757

گوگل پس از خسوف اقدام به قراردادن لوگوي جديدي كرد كه مراحل كامل ماه گرفتگي را به صورت فلش نشان مي داد.