ويژگي اصلي اينترنت پاك، رعايت حريم شخصي افراد است
Date:1390/8/2 Visitor: 1344
يكي از مباحثي كه در اينترنت پاك مورد توجه قرار مي گيرد، حفظ حريم شخصي افراد از آسيب هاي احتمالي است.

به گزارش روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، 'رضا تقي پور'،اظهار داشت: اينترنت پاك مراقب خواهد بود تا محتواي مفيد و پاك در فضاي اينترنت توسعه پيدا كند.
وي افزود: در زمان حاضر، برخي اطلاعات موجود در اينترنت حاصل كسب و كارهاي كثيفي است كه معتقديم جزو هسته اصلي اينترنت نيست و اين شبكه بايد از اين نوع كسب و كارها پاك شود.
تقي پور با اشاره به شكل گيري نوع جديد از زندگي در برخي از جوامع، خاطر نشان كرد: امروزه نظريه اي بر دنيا حاكم است كه از آن به 'زندگي دوم' تعبير مي شود و به اين معنا است كه افراد امروزه بر روي شبكه ها و فضاي سايبر زندگي مي كنند اما اين نوع زندگي انسان را در اسارات مدرن حبس كرده و براي رهايي از آن بايد چاره اي انديشيده شود.
تقي پور با تاكيد بر نقش فناوري اطلاعات در عرصه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي و گفت: امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات يكي از سه حوزه اصلي در توسعه علم و فناوري محسوب مي شود.
وي با بيان اينكه برخلاف آنچه تصور مي شود كشور ما در توليد محتواي ديجيتال بدون دستاورد نيست ادامه داد: تعريف ما از اينترنت پاك تنها محتواي اسلامي آن نيست بلكه محتواي انساني نيز در اين طرح مطرح است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به مطرح شدن ايده اينترنت پاك تاكيد كرد: فضاي اينترنت بايد از اين آسيب ها تهي شده و سبب شكوفايي و بالندگي استعدادهاي انساني شود و در اين راستا طرح اينترنت پاك ارائه شده است و بايد توسعه آن در دستور كار قرار گيرد.
وي در مورد جزئيات اينترنت پاك نيز تصريح كرد: در اينترنت پاك، بسياري از كاربردهايي كه به صورت ماهوي در تعارض با هدف اوليه ايجاد اينترنت ديده مي شود و به غلط وارد اين شبكه شده حذف خواهد شد.
وزيور ارتباطات افزود: با تحقق شبكه ملي اطلاعات و زيرساختهايي كه در حال آماده شدن است مي توان اينترنت پاك را به جامعه جهاني ارائه كرد.