سه نرم افزار چند رسانه اي ديجيال در بخش نرم افزارها
Date:1390/8/2 Visitor: 952
با حضور مديران در بخش نرم افزارهاي رسانه اي و نرم افزارهاي تلفن همراه سه نرم افزار چند رسانه اي از شركت سروش مهر رونمايي شد.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران حاضر در محل؛ مهندس سياح مدير بخش نرم افزارهاي تلفن همراه در سالن رونمايي بخش نرم افزارهاي ديجيتال گفت: اين رونمايي ها تأثير بسزايي در ارتقاي سطح فرهنگ دارد و با توجه به اينكه همگان نمي توانند شاهد ارائه نرم افزار در غرفه باشند با برگزاري جلسات رونمايي، مردم به راحتي مي توانند با امكانات، محتوا و ساختار نرم افزارها آشنا شوند.

وي تصريح كرد: در اين زمينه كارگروه هايي براي هر چه پررنگ تر كردن اين نوع معرفي هاي فرهنگي تشكيل شود.

لازم به ذكر است؛ شركت سروش مهر سه نرم افزار سروش سخن 5، نرم افزار موبايل مترجم هوشمند صوتي 9 زبانه سروش و نرم افزار موبايل سروش ايمان 2 با امكانات آموزش عالي قرآن كريم را در اين رونمايي معرفي كرد./غ