يك چهارم شهروندان اتحاديه اروپا هرگز كاربر اينترنت نبوده‌اند
Date:1390/9/27 Visitor: 1129

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات

تحقيقات رسمي نشان داد كه حدود يك‌چهارم شهروندان اتحاديه اروپا هرگز از اينترنت استفاده نكرده‌اند.

به گزارش انجمن دانشجويان خبرنگار ايسنا، نظرسنجي كه توسط اداره آمار جوامع اروپايي Eurostat از افراد 16 تا 74 ساله به عمل آمده نشان مي‌دهد كه 24 درصد از آن‌ها هرگز از اينترنت استفاده نكرده‌اند كه البته اين مقدار در مقايسه با ميزان 42 درصد سال 2006 بهبود يافته است.

روماني با 54 درصد در صدر و سوئد با ميزان پنج درصد در پايين اين جدول قرار دارند و بريتانيا نيز با ميزان 11 درصد از 27 كشور در رتبه ششم جاي دارد.

انتهاي پيام