جستجو در محصولات

گالری پروژه های افتر افکت
گالری پروژه های PSD
جستجو در محصولات


تعرفه خطوط يک و شماره تلفن بر روي سيستم
-(82 Body)  Print
تعرفه خطوط هزار
رديف خطوط 1000 خطوط غيررند (ريال) خطوط رند (ريال)
1 آبونمان يکساله خطوط 14 رقمي 1000 140/000 280/000
2  آبونمان يکساله خطوط 13 رقمي 1000 350/000 700/000
3  آبونمان يکساله خطوط 12 رقمي 1000 700/000 1/400/000
4  آبونمان يکساله خطوط 11 رقمي 1000 1/300/000 2/800/000
5  آبونمان يکساله خطوط 10 رقمي 1000 1/800/000 3/800/000
6  آبونمان يکساله خطوط 9 رقمي 1000 2/300/000 4/800/000
7 آبونمان يکساله خطوط 8 رقمي 1000 3/500/000 6/000/000
8 آبونمان يکساله خطوط 7 رقمي 1000 مذاکره مذاکره
9  آبونمان يکساله خطوط 6 رقمي 1000   مذاکره مذاکره

تعرفه خطوط ثابت
رديف خطوط ثابت قيمت (ريال)
1 شماره هاي 8 رقمي استان تهران- متناظر با شماره تلفن ثابت 1/100/000
2 شماره هاي 5رقمي - متناظر با شماره تلفن ثابت 5/500/000
3 شماره هاي 4 رقمي - متناظر با شماره تلفن ثابت 6/600/000
4 شماره هاي غيز متناظر / ساير شماره ها پس از اطمينان از آزاد بودن شماره مورد درخواست شما و براساس سيستم قيمت گذاري شرکت، تعيين مي گردد.

 

براي سفارش خريد در اين محا تيکت بگذاريد